Vandalboken för fram revisionistiska idéer

Publicerad
Annons

Skall statliga kulturpengar marknadsföra högerextrem propaganda? Man ställer sig frågan efter att ha läst i den nyutgivna boken "Den sanna historien om vandalerna". Det är en vacker publikation, illustrerad med bilder av förhistoriska fynd. Vandalriket i norra Afrika är väldokumenterat i historiska källor. Men utgivaren Pontus Hultén driver i denna bok tesen att vandalerna härstammar från Skandinavien och att de efter det afrikanska rikets sammanbrott återinvandrat till Skandinavien. Hultén tycks på fullt allvar tro på sina teser. Boken presenterar inga empiriska belägg och den har utsatts för hård kritik i artiklar av Dick Harrison (SVD 7/10 2001). Harrison visar tydligt att boken är osaklig och oseriös, att den helt saknar empirisk bas och källkritik och att den även är ologisk i sin argumentation. Han jämför med Olof Rudbeck och den svenska stormaktstidens storvulna och okritiska sätt att skriva historia.

Harrisons kritik är helt befogad, men det finns ytterligare ett allvarligt problem med boken, vilket inte uppmärksammats av honom. I sin iver att driva tesen om vandalernas vandringar har Pontus Hultén plockat fram två mycket tvivelaktiga tyska skribenter vilka driver och förstärker en historisk tes som lanserades i Tyskland under mellankrigstiden. Vid denna tid argumenterade många tyska forskare för att områden i den efter det första världskriget nyligen nybildade polska staten ursprungligen var germanska och "rätteligen" borde tillhöra Tyska riket. Denna tes har spelat en ödesdiger roll i europeisk historia.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons