”Sjukdomar gör att fler körkort behöver återkallas”

När det gäller demenssjuka eller strokedrabbade förlorar sådana patienter ofta förmågan att själv avgöra om man ska köra bil eller inte. Därför är det viktigt att läkare tillsammans med anhöriga anmäler till oss att den drabbade inte ska köra bil mer, skriver Staffan Widlert och Lars Englund, Transportstyrelsen.

Publicerad
Annons

Uppåt 55 000 personer får varje år stroke eller blir dementa och antalet medicinska återkallelser av körkort uppgår totalt till 8 854. Stroke och demens är sjukdomar som allvarligt påverkar förmågan att köra bil. Dessutom kan man förlora förmågan att inse sin egen bristande körförmåga. Vi uppmanar nu anhöriga och läkare att förbättra landets trafiksäkerhet genom att hjälpa den som inte kan göra en egen bedömning av sin körförmåga att ställa bilen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons