Torbjörn Elensky:Enad kamp mot flummig filosofi

De lade grunden för den strikt vetenskapliga världsuppfattningen. Den så kallade Wienkretsen, med filosofen och fysikern Moritz Schlick i centrum, påverkar oss än idag. Karl Sigmunds bok om diskussionsklubben som ville eliminera metafysiken ur filosofin är lika grundlig som medryckande.

Torbjörn Elensky
Publicerad
Annons

Sanningen är inte så enkel som vi tror. Vetenskaplighet handlar i hög grad om att avgöra vilka utsagor som är meningsfulla. Men i våra försök att skapa mening i tillvaron, och förklara världen för oss själva, lurar hela tiden språket på oss, med fällor som drar in oss i meta­fysiska och fruktlösa filosofiska diskussioner, om saker som strängt taget inte äger någon verklig existens, utan som uppstår i vårt betraktande av världen. Detta glapp, som kan uppfattas på många olika sätt, gav Immanuel Kant impulsen till tanken att vi bara upplever världen via våra sinnen, och aldrig når fram till tinget i sig.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons