”Elever bör ha samma chans att få välja skola”

Skolvalet bör inte avskaffas, men det bör bli enklare och mer rättvist. Dagens system har blivit en djungel där färre barn i slutändan kommer in på skolan de helst vill gå på. Skolvalet gynnar också barn till välbärgade föräldrar med hög systemförståelse, skriver företrädare för Socialdemokratiska ekonomklubben vid Handelshögskolan i Stockholm.

Publicerad
Avskaffa system där föräldrar behöver vara strategiska. Istället går det att skapa skolval där familjer kan ranka skolor enbart efter hur gärna man önskar komma in på dem, skriver artikelförfattarna.

Avskaffa system där föräldrar behöver vara strategiska. Istället går det att skapa skolval där familjer kan ranka skolor enbart efter hur gärna man önskar komma in på dem, skriver artikelförfattarna.

Foto: Allis Nettréus
Annons

Ofta benämns möjligheten att önska skola som ”det fria skolvalet”. Valet är dock i praktiken inte ett skolval, utan skiljer sig drastiskt åt runt om i landet där varje kommun har sina egna system. När familjer flyttar till en ny kommun måste de därför lära sig hur det lokala systemet fungerar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons