Arne Melberg:Essän kräver ett tillstånd av overksamhet

Genren är populär men svårbestämd och det är många som försökt nagla fast dess väsen. I en ny bok betraktas tänkandet och prövandet som essäns kärna, men också essäistens behov av reträtt och sysslolöshet – viljan att ”slå dank med virtuositet”.

Publicerad
Charles Lamb, Virigina Woolf, Michel de Montaigne och Jenny Diski är fyra essäister som står i centrum för Emma Eldelins omfångsrika studie av essägenren.

Charles Lamb, Virigina Woolf, Michel de Montaigne och Jenny Diski är fyra essäister som står i centrum för Emma Eldelins omfångsrika studie av essägenren.

Foto: IBL / Dan Hansson
Annons

Essän har länge varit populär bland författare, kanske lite mindre attraktiv för deras ­läsare och betydligt mindre för akademiska bedömare. Såvitt jag har kunnat utröna finns det i Sverige summa en doktorsavhandling om essän, medan det väl har skrivits några tusen om dikten och romanen. Den enda svalan var Göran Häggs förstlingsverk ”Övertalning och underhållning” från 1978, en värdefull inventering av tidig svensk essäistik, som dock lider av en snäv definition: essä begränsar han till sådana texter som kallar sig essä. Men essä är lika mycket ett skrivsätt, en anda och ett temperament. I den engelska traditionen, där essän står betydligt starkare än i den svenska, tänker man sig gärna två aspekter av essän: dels har vi den som Hägg ­behandlade, den som kallar sig essä och som bildar genren. Dels essän som ”modus”, som essayism eller essayistic spirit. Det senaste exemplet är en färsk volym av irländaren Brian Dillon. Den heter helt enkelt ”Essayism” och redan titeln meddelar att det handlar om essän som ”modus”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons