Åke Wallenquist:Amerikanska planer på bemannade rymdfärder

Om ryska rymdprojekt vet vi mycket litet, men om de aktuella amerikanska planerna har åtskilligt meddelats. Det är dels Apollo-projektet, som går ut på att landsätta två eller tre man på månen, och dels planerna på alt sända en bemannad rymdfarkost till mars. För dagens läge på rymdfärdsområdet redogör i denna artikel prof. Åke Wallenquist.

Publicerad
Raketflygplanet North American X-15 testkördes 1963.

Raketflygplanet North American X-15 testkördes 1963.

Foto: Nasa
Denna artikel var införd i SvD den 22 december 1963.

Denna artikel var införd i SvD den 22 december 1963.

Annons

De satellitfärder som utförts under de senaste åren av sovjetryska och amerikanska astronauter kan knappast rubriceras som rymdfärder i egentlig bemärkelse, då ju dessa satelliter i högsta grad varit "jordbundna”: de har hela tiden rört sig inom jordatmosfärens högre skikt och relativt sett mycket nära jordytan. Med verkliga rymdfärder bör lämpligen förstås sådana färder där rymdfarkosterna manövrerats utanför jordens närmaste attraktionsområde i den interplanetariska rymden. Även om satellitfärderna erbjudit många svåra tekniska problem är de problem som är förknippade med realiserandet av bemannade rymdfärder av nyss antytt slag av en helt annan storleksordning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons