Annons

Ladda elbilen smartare – snart är tekniken här

På E.ON:s parkering i Malmö testas framtidens sätt att ladda din elbil.
Med ny smart teknik minskar man riskerna för att överbelasta elnätet. Samtidigt som bilen ändå är fulladdad när det är dags att åka hem.

Kapacitetsbristen i elnätet hotar Sveriges omställning till ett fossilfritt samhälle, inte minst övergången till elfordon. Utmaningen är bland annat att det nationella elnätet, det så kallade stamnätet, inte klarar av att föra över tillräckligt stora mängder el till de regionala näten i vissa delar av landet.

– Det är alltså inte brist på el, men det finns flaskhalsar i stamnätet som gör att det inte alltid går att leverera så mycket el som skulle behövas, säger Jacob Mejvik, Affärsutvecklare på energibolaget E.ON, som äger de regionala elnäten i stora delar av landet.

På kort sikt tror han inte att övergången till elfordon blir ett problem för privatpersoner. Men hos bussbolag, åkerier och andra större aktörer finns det utmaningar redan nu.

– Om inte kapaciteten i näten höjs något kan vi tvingas säga nej till kunder i framtiden, till exempel om någon vill sätta upp ett större antal laddstolpar, eller om ett transportföretag vill gå över till elfordon, säger han.

– Om inte kapaciteten i näten höjs något kan vi tvingas säga nej till kunder i framtiden säger Jacob Mejvik, Affärsutvecklare på E.ON.

Det finns även flaskhalsar i de lokala och regionala elnäten, men de går förhållandevis snabbt att bygga bort, och E.ON arbetar hela tiden med att förbättra sina delar, förklarar Jacob Mejvik. Utmaningen är att bygga ut stamnätet, för det tar lång tid. Dels på grund av det omfattande planeringsarbetet. Dels för att tillståndsprocesserna, med utredningar av allt från markrättigheter till miljöaspekter, är mycket tidskrävande. För närvarande finns det en utredning som undersöker om det går att korta ledtiderna. Frågorna behöver också prioriteras upp hos länsstyrelserna och andra beslutsfattande organ, så de handläggs fortare, menar Jacob Mejvik.

– Självklart ska alla de här sakerna utredas, men arbetet behöver effektiviseras, säger han.

– Om du tittar på förutsättningarna för en specifik parkering kan du bygga ett datorprogram som räknar ut ett bra laddmönster, säger Peter Andersson, produktchef E-Mobility på E.ON.

Men att bygga ut stamnätet är inte hela svaret. Det krävs också smarta lösningar som minskar elförbrukningen och effekttopparna, det vill säga: hur mycket el som krävs på en och samma gång.

När det gäller elbilar kommer laddningen av privata fordon främst att ske på två platser – vid hemmet och på jobbet. E.ON testar därför en lösning på parkeringen vid kontoret i Malmö. Här står de flesta bilar stilla mellan åtta och fem. Tidigare började laddningen så fort någon pluggade in sin bil, men nu sprids laddningen istället ut under dagen. Det betyder att en bil laddas lite mellan klockan 10 och 11, och lite mellan 14–15. På så sätt minimeras effekttopparna, men ägaren har ändå en fulladdad bil vid dagens slut.

– Om du tittar på förutsättningarna för en specifik parkering kan du bygga ett datorprogram som räknar ut ett bra laddmönster, säger Peter Andersson, produktchef E-Mobility på E.ON.

Han menar att laddningen av elbilar kommer att likna hur vi laddar mobiltelefoner. Det vill säga lite då och då, när det finns möjlighet. Och laddare kommer att dyka upp på allt fler platser, till exempel vid simhallen eller shoppingcentret.

– Så du kommer förmodligen aldrig ha helt slut på el, vilket är bra om du måste åka iväg akut, säger Peter Andersson.

Tre åtgärder krävs

Men smarta lösningar räcker inte heller för att komma till rätta med kapacitetsbristen. Det krävs också att mer el produceras närmare konsumenterna, till exempel med hjälp av solceller och vindkraft. Utmaningen för E.ON är att sådana energikällor inte är speciellt pålitliga.

– Sol- och vindkraft är jättebra, men du kan inte räkna med det året om. Och vi kan inte låta kunderna få slut på el bara för att det inte blåser, eller för att solen inte skiner. Så hur vi som elnätsbolag ska hantera lokal elproduktion är en stor utmaning som vi jobbar aktivt med, säger Jacob Mejvik.

Sammanfattningsvis krävs tre åtgärder för att Sverige ska kunna ställa om till en helt eldriven fordonsflotta: en utbyggnad av det nationella elnätet, smarta energisystem, och elproduktion nära konsumenterna.

– Än finns det tid kvar innan ett riktigt stort antal fordon i Sverige drivs på el, men vi måste börja arbeta med de här frågorna nu, säger Peter Andersson.