Nyanlända ska inte fastna i utbildning

Nyanlända invandrare ska inte behandlas som offer och förpassas till ändlösa utbildningsåtgärder. Det handlar om människor med olika förmågor och kompetenser som behövs i samhället. Det är ett resursslöseri att inte ta tillvara på människors potential. Det skriver ministrarna Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag (FP).

Publicerad
Annons

Idag och imorgon pågår en konferens i Stockholm om etableringsreformen. Med etableringsreformen inför vi något som länge saknats i svensk integrationspolitik. En tydlig arbetslinje istället för att människor slussas till socialkontoret. Och nyanländas utbildningsbehov kartläggs direkt. Självklart måste reformen följas av ytterligare åtgärder.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons