”Greklands skuld skapar hat mellan grannar”

Ska Grekland få anstånd med de lån som förfaller till betalning vid flera tillfällen under sommaren? Det bestäms inte längre av bankerna, utan av de övriga euroländernas regeringar, skriver nationalekonomen Mats Persson.

Publicerad
Annons

Vilket var det största misstaget euroländerna gjorde under åren 2010–2015 när de beslutade att ­”hjälpa” Grekland? Utvecklingen ­under de senaste månaderna kastar nytt ljus över den frågan. Att skänka bort många miljarder euro till ett antal franska och ­tyska bankägare var naturligtvis ett misstag. Och att ­sända en signal till bankerna om att de gärna kan ta stora risker i framtiden, eftersom Europas skatte­betalare kommer att ta på sig åtminstone en del av eventuella förluster – ja, det var naturligtvis ett misstag. Men i dag förefaller det nog som om det största misstaget ligger på det rent politiska planet: det sätt som euroländerna valde för att hantera krisen har skapat osämja och rentav hat mellan Grekland å ena sidan och ”hjälparna” (och då främst Tyskland) å den andra.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons