Fosterbarn ska adopteras oftare enligt nytt förslag

Föräldrar till barn som far illa bör oftare förlora vårdnaden till fosterhemmet och fler adoptioner bör göras. Krav på utbildning av alla fosterföräldrar och specialistauktorisation för dem som utreder barnen. En rad banbrytande förslag är på gång i Stockholm.

Annika Engström
Publicerad
Annons

En komplett översyn av hela den sociala barnavården har gjorts av Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst, Buss. Slutrapporten är precis klar och kommer att behandlas den 19 april i socialtjänstnämnden.

Dess ordförande, socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) ställer sig redan positiv till de flesta förslag, där tyngdpunkten ligger på situationen för barn i familjehem, eller fosterhem som det också kallas.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons