Långvarig vistelse i buller kan orsaka hjärtinfarkt

Långvarigt buller kan påverka hälsan och i värsta fall orsaka hjärtinfarkt. Karolinska institutet kartlägger boendemiljön för stockholmare som drabbats av hjärtinfarkt i början av 90-talet.

Publicerad
Annons

Grönt är lika med under 40 decibel, nästan tyst. Det tysta innergårdarna finns främst på Östermalm och delar av Vasastan. Ju närmare järnvägen och Essingeledens norra länk man kommer, desto mer trafikbuller sprids över bostadsområden och parker.

Kungsholmen är inte lika tyst som Östermalm. Bullret från järnvägen sprider sig över till Kungsholmen. Stadsdelen genomkorsas av trafikleder, ljudet från flyget tränger ner i innergårdarna som därför inte är lika tysta som i de östra delarna av staden. Tystast är det på sydvästra delen av Stora Essingen. Södermalm störs också av trafiklederna bland annat längs Stadsgården och i de västra delarna av Brommaflyget. Men stora delar av Söder har tysta innergårdar precis som på Östermalm-Vasastan. i Ljudnivåerna i de olika stadsdelarna Som framgår av bullerkartan har de flesta gator med genomfartstrafik buller på över 55 decibel (starkt orange), de större gatorna ligger över 65 (mörkt lila). I Stockholms innerstad beräknas 90 000 personer bo vid gator med mer än 55 decibel, i hela Stockholms kommun är det 180 000 personer som utsätts för så höga decibelnivåer vid sin bostad. Det är numera den tillåtna gränsen för vägbuller när nya vägar och bostäder byggs. En anledning är att långvarig påverkan av trafikbuller kan påverka hälsan. Att väckas flera gånger varje natt av bilar och långtradare. Att inte kunna samtala i normalt röstläge och att tvingas skruva upp radio- och teveapparater på grund av trafikljuden kan orsaka hjärtinfarkt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons