Ruth Lötmarker:Dödförklarad debatt fick ett nytt liv

1905 års skiljande mellan kyrka och stat och efterkrigstidens fokus på vänsterbetonade ideologier är faktorer som lett till att debatten om religionen länge fört en tynande tillvaro i Frankrike. På senare år tycks dock religionsdebatten ha återuppstått.

Publicerad
Annons

I franska medier, liksom i svenska, framhålls ofta att religionen är tillbaka som debattämne efter år av påtagligt svalare intresse. Betingelserna för detta nyvaknade intresse är möjligen mer specifika i Frankrike än i Sverige. Om den religiösa debatten i Sverige varit nedtonad på grund av trycket från 1900-talets ideologier, har den dock aldrig varit dödförklarad.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons