ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Arbetsmiljö styr val av kontorslokaler

Arbetet blir alltmer, som övriga livet, en konsumtion av upplevelser. Därför ställs också allt högre krav på arbetsmiljön. I en färsk ranking, gjord av Skanska, är arbetsmiljön i själva kontorslokalen den tyngsta faktorn vid valet av en ny lokal.

Klas Andersson
Publicerad
Annons

- Det är första gången som arbetsmiljön toppar listan, säger Anna Schierenbeck, informatör inom Skanska Projektutveckling Sverige.
Med arbetsmiljö menas inte bara inneklimat, ventilation och belysning.
Minst lika viktigt är även den känsla som förmedlas: att arbetsplatsen speglar de värden som företaget kommunicerar.
De ekonomiska villkoren, det vill säga totalkostnaden för att hyra en lokal, och planlösningen i lokalen väger också mycket tungt när ett företag står i valet och kvalet att skaffa sig ett nytt kontor. Yteffektiva lokaler står högt i kurs.

Det är därmed inte relevant att enbart granska kostnaden per kvadratmeter och år, eftersom då även kontorsytor som inte går att utnyttja särskilt väl kommer med i jämförelsen.
Totalkostnaden är det centrala för en hyresgäst, menar Skanska.
Framtidens kontorslokal, eller snarare den kontorslokal som är mest efterfrågad i dag, ska inte heller vara alltför spatiös. 16 till 25 kvadratmeter per anställd bedöms vara den ideala ytan.

Laddar…