Den kärlek som känner avsky för människorna

Publicerad
Annons

Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis de Condorcet
Människosläktets andliga förkovran
Övers: Arne Klum
203 s. Carlssons. CA 249:-

Det finns epoker och tankar vilkas hela popularitet grundar sig i vanföreställningar om dem - i en vag, dov känsla av darrande vördnad inför deras slagord. Och slagorden blir en sorts avgudabeläten: Upplysningen, Framsteget, Människan. I synnerhet den franska upplysningen, framstegskultens, den nationella chauvinismens och de pudrade perukernas tidsålder, har på ett mycket märkligt sätt kunnat få sin egen självbild ständigt överförd till nya generationer européer, och det alldeles oberoende av om det verkligen var förnuftigt att okritiskt acceptera upplysningssalongernas och schavotternas anspråk på förnuftsmonopol.
Det finns inga skäl att låta bli att ifrågasätta den sortens myter, för deras potemkinkulisser vajar i vinden. Länge har man sagt att upplysningen var människans och mänsklighetens epok, och därför också den tid då kärleken till mänskligheten slutligen
förverkligades och människan trädde ut ur det arkaiska och barbariska mörker som hade täckt henne och hindrat henne från att använda sitt förnuft under det som egentligen bara var förspelet till människans egen historia.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons