Public service är inte ett hot mot pressen

Idén med public service är att vi ska vara något ­annat än marknaden. Modern digital distribution är ett måste för public service men det krävs en balansgång, skriver Erik Fichtelius, avgående vd för UR, efter snart 50 år inom public service.

Publicerad
Det är inte public service som hotar pressens affärsmodeller, utan giganter som Google, skriver Erik Fichtelius, avgående vd för UR.

Det är inte public service som hotar pressens affärsmodeller, utan giganter som Google, skriver Erik Fichtelius, avgående vd för UR.

Foto: Johan Bergmark/UR
Annons

Nu skärps debatten om vad som är public service kärnuppdrag och prioriteringar. Myndigheten för ­radio och tv har just skickat ut sin analys av public service marknadspåverkan på remiss. Skyttegravarna mellan public service och den kommersiella medievärlden grävs allt djupare.
Institutionen public service påverkar ”marknaden”. Det kanske till och med är en del av idén. Just denna ”marknadspåverkan” är det som gör att ställningskriget hårdnar. Men att folkbiblioteken gratis lånar ut böcker och därmed ”stör” förlagens bokförsäljning är inget argument för att stänga biblioteken. Det är inget argument mot kommunala skolor att deras verksamhet hotar vinsterna i de stora friskolekoncernerna. Gemensamt finansierad verksamhet finns till för det allmännas bästa, på en ­annan plats och med ett annat uppdrag än marknadens. Det är väl dokumenterat i forskningen att existen­sen av public service inte bara gör befolkningen kunnigare, utan att det även gynnar försäljningen av tidningar och tidskrifter. I de länder där public service är starkt är också pressen stark. ­Public service väcker intresse, sätter ett kvalitetsgolv och har kraft att skapa innovationer som kommer alla till del.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons