Avtalets viktigaste punkter

Köpenhamnsöverenskommelsen i korthet:

Susanna Baltscheffsky
Publicerad
Annons

1. Temperaturökning

Ökningen av den globala medeltemperaturen bör inte överskrida max två grader jämfört med medeltemperaturen före industrialiseringen. Men det är inte ett tydligt angivet mål, utan beskrivs i mer allmänna ordalag att de länder som ansluter sig till avtalet medger den vetenskapliga synen att temperaturökningen ska hållas under den siffran.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons