De mest lämpade flyr domaryrket

Organisationsförändringar har lett till att domaren alltmer övergått till att bli en kugge i en större beredningsorganisation. Det låga löneläget och därmed den minskade statusen gör att de skickligaste juristerna väljer bort domaryrket. Det skriver kammarrättsråd Mona Aldestam och rådman Cecilia Nermark Torgils.

Publicerad
Genomförda organisationsförändringar har inneburit drastiska förändringar i domarens arbetssituation, skriver Mona Aldestam och Cecilia Nermark Torgils.

Genomförda organisationsförändringar har inneburit drastiska förändringar i domarens arbetssituation, skriver Mona Aldestam och Cecilia Nermark Torgils.

Foto: JESSICA GOW/TT
Annons

Statsmakterna har som målsättning att de skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna ska söka anställning som ordinarie domare. Att det är de skickligaste och de för yrket mest lämpade juristerna som arbetar som domare är en grundförutsättning för allmänhetens fortsatta förtroende för rättsväsendet. Under senare år har det emellertid varit svårt att få kvalificerade och lämpliga jurister att söka sig till landets domstolar. Vad beror det på och vad kan göras för att ändra på det?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons