Oacceptabelt att vår personal har hotats

I den konflikt som pågår mellan Almega och Seko i löneförhandlingarna för anställda inom skärgårdstrafiken har Strömmas fartyg, personal och kunder blivit hårt drabbade. Bland annat har en befälhavare ombord på ett av våra fartyg blivit hotad och trakasserad. Vår personal upplever situationen som mycket hotfull och obehaglig och flera är nu så rädda att de inte längre vågar gå till jobbet, skriver Jan Larsén, vd Strömma Turism & Sjöfart.

Publicerad
Waxholm III

Waxholm III

Foto: CLAES HELANDER
Annons

Sekos förtroendevalda har de senaste dagarna hotat och trakasserat personal som varken är anslutna till Seko eller valt att delta i strejken. Man har även kontaktat våra kunder per telefon och mail och uppmanat dem att avboka sin resa. Den typ av beteende som Sekos representanter har visat är inte acceptabel och vi ställer oss frågande till om Seko menar att detta är i enlighet med den svenska fackrörelsemodellen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons