Vi stoppar inte längre Förbifarten

Alliansen i landstinget vill inte diskutera någon möjlighet att föra över pengar från motorvägsprojektet Förbifart Stockholm till kollektivtrafiken. Vi är djupt kritiska till detta. Bristen på samsyn gör dock att regeringen nu inte ser någon anledning att bibehålla frysningen av projektet, skriver MP:s Åsa Romson och Karin Svensson Smith.

Publicerad
Annons

Bilar och lastbilar är största källan till Sveriges klimatutsläpp. Trots allt snålare motorer minskar inte utsläppen totalt från vägtransporter mer än marginellt eftersom allt mer av godstransporterna sker på väg i stället för på järnväg. Luft- och bullerproblem från vägtrafik orsakar också sämre hälsa för många i våra tätorter. Trafikplaneringen måste därför inriktas på smartare transportsystem där bättre tåg- och kollektivtrafik prioriteras parallellt med åtgärderna för mindre utsläpp från bilar och lastbilar. Det har varit Miljöpartiets inriktning under lång tid.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons