Dålig luft kan försena Förbifarten

Luftföroreningarna i tunneln i Förbifart Stockholm beräknas bli så stora att det är omöjligt att bygga tunneln med nuvarande planer, enligt Vägverkets miljöspecialist. De höga halterna av partiklar kan bli en akut hälsofara för förare som ska köra i den 17 kilometer långa tunneln.

Uppdaterad
Publicerad
Den planerade långa tunneln i förbifart Stockholm kan bli en livsfarlig arbetsmiljö för Tuija Kronskans och hennes kolleger, om inge görs åt de skyhöga halterna av luftföroreningar. ”Vi sitter redan i avgaser, åtta timmar om dage”, säger hon. Till vänster  en partikeljämförelse med Södra länken.

Den planerade långa tunneln i förbifart Stockholm kan bli en livsfarlig arbetsmiljö för Tuija Kronskans och hennes kolleger, om inge görs åt de skyhöga halterna av luftföroreningar. ”Vi sitter redan i avgaser, åtta timmar om dage”, säger hon. Till vänster en partikeljämförelse med Södra länken.

Foto: TOMAS ONEBORG
Annons

Oväntade miljöproblem har tillstött i det gigantiska motorvägsprojektet Förbifart Stockholm. När Vägverket låtit räkna på de förväntade luftföroreningarna i den 17 kilometer långa biltunneln mellan Kungens kurva och Häggvik når halterna av de farliga partiklarna PM10 upp i skyhöga nivåer: 4000 mikrogram per kubikmeter i rusningstid i snitt över året, vilket är 10 gånger högre än i Södra länken och 100 gånger högre än Hornsgatan. Partiklarna rivs upp ur vägbanan - bland annat av dubbdäcken.

– När jag först såg underlaget undrade jag om man inte räknat fel, säger Bertil Forsberg, docent i yrkesmedicin vid Umeå universitet, som med underlag från ventilationstekniker bedömt luftens betydelse för hälsan. Enligt Forsberg bör inte partikelhalter över 400-800 mikrogram per kubikmeter överstigas i tunneln.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons