Stefans död var ett mysterium för läkarna.

Efter SvD:s granskning öppnades en mordutredning – blev Stefan förgiftad?

Sedan blev det tyst i två år.

Nu kan SvD avslöja ett fynd som förändrar allt.

Gåtans svar fanns i blodprovet

Vändningen i utredningen kring dödsfallet ledde polisen till Sydamerika.

Frida Svensson
Publicerad

Han tar fram en blank brevkniv ur en skrivbordslåda. Så sprättar han upp ett brunt kuvert som i sin tur innehåller ett mindre kuvert. I det ligger en plastficka med en liten hårtuss.

– Det här känns väldigt speciellt, säger kemiprofessorn Olle Matsson när han håller upp de ljusgrå hårstråna.

Håret kommer från 64-årige Stefan från Skövde. Hans död var ett mysterium för läkarna som försökte rädda hans liv sommaren 2018.

Stefans barn, som misstänkte att han förgiftats, klippte av en bit hår innan kistan sänktes ned i jorden. Nu är vi på plats på Biomedicinskt centrum vid Uppsala universitet för att analysera håret.

Olle Matsson är professor emeritus i organisk kemi. En expert på gifter som i många år föreläst om förgiftningar, både från deckarromaner och historiska exempel.

Mordutredningen om Stefans död öppnades på nytt efter en granskning i Svenska Dagbladet för drygt två år sedan. Och det är tack vare Olle Matsson som utredarna nu har fått ett genombrott.

Hans långskott visade sig nämligen vara mitt i prick.

– Rent fysiskt kan jag säga att jag fick gåshud, säger han.

Kemiprofessorn Olle Matsson på sitt kontor i Uppsala. Foto: Emma-Sofia Olsson

I augusti 2018 kördes 64-årige Stefan i hög fart i en ambulans genom centrala Skövde. Han flåsade häftigt, 60 andetag per minut. Han var vid medvetande, men klagade på magsmärtor, kraftig huvudvärk och domningar i tungan. Han hade kräkts i timmar.

Annons

Mellan flämtningarna sa Stefan att han misstänkte magsjuka, eftersom symtomen börjat efter lunchen. 13 timmar senare stannade hans hjärta.

Läkarna tyckte att förloppet var svårförståeligt. En erfaren specialist på akuta förgiftningar kunde inte se någon annan möjlighet än att Stefan var förgiftad. Stefans barn misstänkte att deras pappa blivit mördad. Dagen efter inleddes en mordutredning och kroppen skickades till Rätts­medicinal­verket, RMV, för obduktion.

En mängd på mindre än ett gram kan vara dödlig – motsvarande ett kryddmått bordssalt.

Ungefär två månader efter Stefans död slog rättsläkarna fast att Stefan dött av sjukdom – en hjärtinfarkt och en lunginflammation.

I ett brev till Stefans familj skrev RMV: ”Vi har inte kännedom om gifter eller droger som kan initiera en hjärtinfarkt.”

Men RMV fick, efter påtryckningar från Stefans barn, i uppdrag att göra fler tester på blodet – och upptäckte då spår av arsenik. Kunde det förklara det märkliga förloppet?

Rättsläkarna ansåg dock att halten arsenik var inom normalspannet och att det fortfarande inte fanns någon misstanke om brott. Polisen lade ned förundersökningen.

Annons
Döttrarna Kajsa och Lina misstänkte tidigt att deras pappa förgiftats. Foto: Yvonne Åsell

Men när SvD granskade fallet i slutet av 2019 gick tunga experter emot RMV:s bedömning. Sjukdomsförloppet stämde mycket väl överens med en förgiftning.

Dessutom kunde granskningen visa flera omständigheter runt Stefan som polisen missat.

Det handlade framför allt om två personer som var tillsammans med Stefan i bostaden när han insjuknade.

Det var Stefans fru, numera änka, och hennes vuxne son, som åt lunch med Stefan dagen då han insjuknade. Hon hade ett möjligt ekonomiskt motiv i form av en större summa pengar som skulle utbetalas vid Stefans död. Enligt begravningspersonalen var frun och hennes son mycket angelägna om att Stefan skulle kremeras och ville ha besked om tillgångarna på hans olika konton.

Annons

Men de hördes aldrig av polisen. De fick aldrig ge sin bild av vad som hänt.

Ett par dagar efter begravningen lämnade änkan och hennes son Sverige med varsin enkelbiljett till hemlandet i Sydamerika.

Efter SvD:s granskning, och efter att Stefans barn överklagat beslutet om att stänga utredningen, öppnades förundersökningen på nytt i januari 2020. Barnen satte nu sitt hopp till en ny åklagare.

Sedan blev det tyst. En pandemi passerade.

Nu kan SvD genom källor med insyn i utredningen avslöja att ett avgörande fynd gjorts i Stefans blod.

Stefan kördes i ambulans till Skaraborgs sjukhus i augusti 2018. Foto: Yvonne Åsell

Blodet var nära att kastas av Rätts­medicinal­verket, som enligt rutin gör sig av med prover från en obduktion efter cirka ett år. I sista stund krävde Stefans barn att RMV skulle spara blodprovet, om fallet skulle återupptas. Och så blev det.

Annons

Den nya åklagaren gav RMV i uppdrag att göra fler tester. Och den nya analysen visar att Stefans blod innehåller en mycket hög halt av ett extremt ovanligt gift – antimon.

Giftet kallas för arsenikens okända kusin, eftersom ämnena delar flera egenskaper. Antimon är ett halvmetalliskt grundämne som genom historien använts för att mörda. Det ger liknande symtom som vid en arsenikförgiftning, som kräkningar och diarré.

En mängd på mindre än ett gram kan vara dödlig – motsvarande ett kryddmått bordssalt.

Antimon är känt bland oss giftintresserade, men inte för den breda allmänheten.

Den engelske seriemördaren Graham Young var en av dem som uppskattade antimon. I mitten av 1900-talet använde han giftet i en slags katt-och-råtta-lek, för att göra sina offer svårt sjuka, och sedan tallium för att avsluta deras liv.

Redan som tonåring förgiftade Young både familjemedlemmar och skolkamrater. Han serverade bland annat te till sin styvmor innehållande antimon. ”The teacup poisoner” dömdes till livstids fängelse 1971.

Antimon har historiskt sett även använts som ett slags kräkmedel, då mag- och tarmkanalen reagerar kraftigt på ämnet.

Annons

Det finns inte i omlopp i naturen på samma sätt som arsenik. En vanlig svensk exponeras inte alls, eller av mycket låga mängder. Grundämnet kan finnas i blybatterier, flamskyddsmedel, glas och keramik.

Akuta antimonförgiftningar är extremt ovanliga. Enligt experter som SvD talat med finns bara två publicerade fall efter millennieskiftet – båda fallen orsakades av en överdos kräkmedicin. Båda hade kopplingar till Centralamerika.

Olle Matsson har tagit på sig en vit labbrock. Från ett skåp tar han fram en vit liten flaska med en genomskinlig vätska och orange varningsetikett.

– Denna innehåller antimon. Det är svårt att få tag på. Och väldigt dyrt.

Det tillhör inte vanligheten att kemiprofessorn tillbringar en eftermiddag i labbet. Inte heller att han blir så direkt involverad i ett enskilt fall.

Redan 2019, när Olle Matsson kontaktades av Stefans familj, tog han del av journaler, obduktionsprotokoll och utlåtanden från behandlande läkare. Han gjorde då bedömningen att Stefan sannolikt dött av en förgiftning. Och ansåg att RMV inte gått till botten med vad som egentligen hänt.

Annons
Olle Matsson i labbet vid Biomedicinskt centrum i Uppsala. Foto: Emma-Sofia Olsson

I ett yttrande föreslog han fler åtgärder. Sista meningen löd: ”Avseende antimon bör även blod analyseras”.

Han säger att det var de häftiga kräkningarna och svettningarna, men också huvudvärken, som ledde tankarna till antimon.

– Antimon är känt bland oss giftintresserade, men inte för den breda allmänheten. Jag kunde lika gärna ha avstått att föreslå det eftersom det är så ovanligt, men nu är jag glad att jag gjorde det.

Antimon är pusselbiten som förklarar allt, anser Erik Lindeman.

Hur Rättsmedicinalverket har bedömt halten antimon i Stefans blod är inte känt. På grund av förundersökningssekretess vill inte myndigheten berätta om de ändrat sin syn gällande dödsorsaken.

Men nivån i blodet – 1 430 mikrogram antimon per liter blod – har väckt stort intresse hos flera experter som SvD varit i kontakt med, även utanför Sverige.

Annons

Kirk Cumpston, professor i toxikologi i Virginia, USA, och ordförande i den anrika läkarakademin American Academy of Clinical Toxicology, har fått ta del av det svenska fyndet.

– Min tolkning är att det rör sig om en onormalt förhöjd halt, vilket innebär att den här personen exponerats för en okänd mängd antimon innan han dog. Symtomen överensstämmer med en antimonförgiftning, säger han.

I Sverige samlas experterna på akuta förgiftningar på en adress vid Solna strandväg norr om Stockholm. Någon strand syns inte. Men här ligger Giftinformationscentralen i nyinvigda lokaler. En cementblandare snurrar högljutt vid entrén som liknar en byggarbetsplats.

Här arbetar narkos- och överläkaren Erik Lindeman. Han har följt Stefans fall från start då hans nu pensionerade kollega Jonas Höjer var först med att bestämt hävda att det rörde sig om en förgiftning.

Antimon är pusselbiten som förklarar allt, anser överläkaren Erik Lindeman. Foto: Emma-Sofia Olsson
Annons

Efter det nya antimonfyndet säger Erik Lindeman, som arbetat med akuta förgiftningar på heltid i tolv år, att det inte finns något liknande fall som upptäckts i Sverige.

– Detta är helt unikt.

Antimon är pusselbiten som förklarar allt, anser Erik Lindeman. Symtomen, de svårt angripna lungorna och hjärtat, och att Stefans liv inte gick att rädda trots omfattande sjukvårdsinsatser.

Hos levande personer är antimonnivån mindre än 1 mikrogram per liter i blodet, enligt honom. Men Stefans blodprov togs åtta dagar efter döden. De flesta mätningar och studier av olika ämnen i blod sker på levande personer, därför är det mer komplicerat att tala om vad som är normalt att se i blodet hos en avliden person.

Erik Lindeman hänvisar bland annat till en japansk studie från 1975 som visade att den förväntade nivån av antimon i blod hos avlidna var mellan 10–20 mikrogram per liter.

– Det betyder att Stefan har minst hundra gånger högre halt antimon i blodet än förväntat hos en avliden person, säger Erik Lindeman.

Och vad innebär det?

Annons

– Han blev förgiftad och antimonet gjorde att han dog på lite mindre än ett dygn. Den saken är klar. Jag känner mig helt säker i den bedömningen.

Det är märkligt hur man så lättvindigt avfärdat anhörigas misstankar.

Hans slutsats baseras på tre omständigheter. Den höga antimonhalten, symtombilden, men också att änkan och sonen kommer från en del av världen där antimon, i form av ett kräkmedel, har använts.

Erik Lindeman är kritisk till hur myndigheterna hanterat det misstänkta förgiftningsmordet.

– Att påstå att man kan utesluta förgiftning genom att bara titta på vävnaderna i den avlidna kroppen, som rättsläkaren gjort i tidigare uttalanden, är faktiskt häpnads­väckande. Det är märkligt hur tvärsäkert man uttryckt sig och att man så lättvindigt avfärdat anhörigas misstankar och observationer som gjorts av medicinsk expertis.

Hårtussen från Stefan, som barnen klippte av före jordsättningen. Foto: Emma-Sofia Olsson
Annons

Under våren 2022 har kemiprofessor Olle Matsson ägnat mycket av sin vakna tid åt att läsa på om antimonförgiftningar.

Likt andra metaller lagras antimon i kroppens olika organ, och även i håret. Frågan är: Kan Stefan på något naturligt men svårförklarat sätt ha blivit exponerad för antimon över en längre tid – eller var det en engångsdos som akut tog hans liv?

Det är nu håret i plastfickan, som vi har med oss i labbet vid Biomedicinskt centrum i Uppsala, är av betydelse.

Hår kan berätta vad en kropp blivit utsatt för bakåt i tiden, eftersom läkemedel eller gifter lagras i hår.

Att det inte finns antimon i håret stärker hypotesen om plötslig, akut förgiftning.

Det är egentligen Rättsmedicinalverket som ska spara hår vid misstänkta förgiftningsfall. Men det gjordes aldrig i fallet med Stefan. Därför är vi i labbet.

Olle Matsson assisterar kollegan Jean Pettersson, universitetslektor i analytisk kemi. De ägnar en heldag åt att jämföra Stefans hår med ett annat prov.

Håret hackas till mindre bitar, vägs, tvättas i aceton, torkas, och upphettas till 190 grader. Det löses sedan upp i vad som kallas för ”bomber” – behållare som liknar avlånga termosar gjorda i teflon.

Annons
Jean Pettersson, universitetslektor i analytisk kemi, utför håranalysen tillsammans med Olle Matsson. Foto: Emma-Sofia Olsson

När provresultatet kommer samma eftermiddag står det klart – Stefan hade inte några förhöjda antimonnivåer i håret. Därför går det att avfärda att han exponerats för mindre doser antimon över tid.

Olle Matsson skriver i ett nytt yttrande att antimonet som påträffats i Stefans blod sannolikt tillförts honom kort inpå insjuknandet. Ett dokument som nu finns hos Rättsmedicinalverket.

– När det inte finns antimon i håret så stärker det hypotesen om en plötslig, akut förgiftning, säger han.

Stefans nyblivna änka och hennes son lämnade Skövde efter begravningen utan att höras av polisen, trots att de var till­sammans med Stefan när han insjuknade och trots att det pågick en mord­utredning.

Nu kan SvD via källor avslöja att svensk polis inom ramarna för den åter­upptagna mord­utredningen har förhört Stefans änka som misstänkt.

Annons

Förhöret genomfördes i hennes hemland i Sydamerika. Detta ska ha skett förra sommaren, först två år efter Stefans död. Och efter upptäckten av antimon i blodet.

Svensk polis ska inte ha hållit i förhöret själva, utan har gett över ett fråge­batteri till lokala myndig­heter. Även förhör via video­länk nekades, enligt SvD:s uppgifter. Ingen är gripen eller häktad i nuläget.

Hustrun och hennes son i Skövde. Foto: Privat

Stefan hade levt ensam i flera år innan han träffade sin nya kärlek på nätet. Efter en tid flyttade hon till Sverige för att påbörja ett nytt liv. Men enligt Stefans vänner blev inte den nya relationen som han hoppats på.

Trots att kvinnan var utbildad kemiingenjör fick hon inget jobb. De sista åren med Stefan hade hon ingen taxerad inkomst. Han försörjde henne och finansierade hennes resor till hemlandet varje höst, vilket skapade osämja i relationen.

Annons

Stefan uttryckte inför sin kommande pension att de inte skulle ha möjlighet att leva endast på hans inkomst och att han inte kunde fortsätta betala för resorna, enligt barnen.

Två av Stefans vänner uppger att förhållandet var på väg att ta slut 2016.

– Stefan sa att hon inte skulle återvända.

Deras beteende stack verkligen ut.

Sedan hände något. I ett mejl till Stefan från oktober 2016, som SvD tagit del av, bad hustrun Stefan att resa till hennes hemland för att gifta sig där.

I ett mejlsvar skrev Stefan en mening: ”This is ok” – detta är okej.

Strax därefter reste Stefan till Sydamerika. Giftermålet skedde i smyg och han ville inte fira när han kom hem, enligt hans kollegor. Vänner till Stefan fortsatte att oroa sig över om relationen var bra för honom.

I juli 2018 anlände en av hustruns vuxna söner, från ett tidigare äktenskap, till Skövde och bodde i lägenheten med sin mamma och Stefan. Åtta veckor senare dog Stefan.

”Stefan var mycket snäll och omtänksam”, berättar en vän för SvD. Foto: Yvonne Åsell
Annons

Enligt en anställd på begravningsbyrån var frun, som är förmånstagare till Stefans privata pension, och hennes son mycket angelägna om att Stefan skulle kremeras. De ska även ha velat ha ett möte om hans tillgångar.

– Deras beteende stack verkligen ut, sa en anställd.

Men det här fick polisen inte reda på. De inväntade RMV:s obduktionsrapport och under tiden hölls inga förhör och ingen husrannsakan genomfördes. Stefans barn bad flera gånger om att få lämna sina vittnesmål, men hördes först två månader efter dödsfallet.

SvD har kontaktat Stefans änka via mejl. Hon har inte återkommit. Vilken förklaring hon ger i förhöret med svensk polis om omständigheterna är inte känt.

Stefans tillgångar har fortfarande inte betalats ut. Försäkringsbolagen har pausat processen.

”Jag har ingen anledning att ändra något i min beskrivning eller bedömning”, sa ansvarig rättsläkare Susan Willis Mitchell till SvD i samband med granskningen för två år sedan.

Slutsatserna om att Stefan avlidit av en hjärtinfarkt som inte var orsakad av förgiftning upprepades senare på RMV:s hemsida. Texten finns fortfarande kvar. ”Sammanfattningsvis har vi vid den rättsmedicinska obduktionen tydligt sett att mannen avlidit av en hjärtinfarkt som inte varit orsakad av förgiftning”, skrev RMV.

Annons

Rättsmedicinalverkets kommunikationschef Johan Rahm säger att texten på hemsidan publicerades eftersom myndigheten ville vara transparent och tydligt förklara de bedömningar som gjorts.

Om det tillkommer fakta tar vi ställning till det.

Han säger också att myndigheten står bakom de ställningstaganden som gjordes i Stefans fall, utifrån den information som fanns 2018.

– Det som vi förklarade på hemsidan utgick ifrån de fynd som gjorts under obduktionen och det som vi visste vid den tidpunkten.

Hur ställer ni er till att antimon påträffats i Stefans blod?

– Jag kan inte kommentera det på grund av förundersökningssekretessen.

Johan Rahm säger att det händer att ny bevisning kan göra att tidigare obduktionsutlåtanden blir inaktuella.

– Om det tillkommer fakta tar vi ställning till det och det kan leda till en annan bedömning. Om vi däremot har gjort en felaktig bedömning utifrån de fakta vi har i ett fall måste vi naturligtvis stå för det. Då talar jag ur ett generellt perspektiv.

Stefans tre vuxna barn har under åren som gått upplevt att Rättsmedicinalverket motarbetat utredningen, vilket RMV beklagar.

Annons

– Så vill vi inte att någon ska känna. Det är väldigt tråkigt att höra att de har den upplevelsen i kontakten med oss, säger Johan Rahm.

SvD har efterfrågat en intervju med avdelningschef Elias Palm, som ansvarar för de rättsläkare som genomförde obduktionen, men fått nej med hänvisning till förundersökningssekretess.

”Detta är ju ingen Agatha Christie-roman”, säger pensionerade polisen Lars Johansson. Foto: Yvonne Åsell

Kriminalkommissarien Lars Johansson, nu pensionerad, var förundersökningsledare när mordutredningen startade 2018. Trots det nya giftfyndet anser han inte att polisen gjorde några fel initialt.

– När vi fick in det här så gjorde vi vad vi kunde. Vi baserade beslutet att lägga ned utifrån vad RMV sa.

Vi förväntar oss att polis och åklagare gör allt de kan.

Han tror inte att en husrannsakan i Stefans bostad hade lett utredningen framåt.

Annons

– Detta är ju ingen Agatha Christie-roman där man tror att det ska stå en burk med gift inne i lägenheten om man går in. Så funkar det ju inte.

Blev Stefan mördad?

– Jag vet inte vad jag ska tro. Nu har det varit så många turer i det här. Man ska inte bilda sig en uppfattning för då kommer man fel. Det är fakta som gäller, inte vad man tror, säger Lars Johansson.

Åklagare Mikael Björk har avböjt intervju med hänvisning till förundersökningssekretess. Han uppger dock att han snart kommer att fatta ett beslut i ärendet.

Stefan ligger begravd nedanför Skövdes stolthet, det 300 meter höga berget Billingen med dess natur- och fritidsområden.

Döttrarna Lina och Kajsa lägger ljusrosa tulpaner vid gravstenen. De anser att de nu har fått bekräftat vad de alltid har trott. De har bara inte vetat vad för gift det varit fråga om.

– Det är på ett sätt en lättnad att vi fått svar, men vi är också otroligt frustrerade. Hade man utrett det här korrekt från början hade svaret funnits där hela tiden, säger dottern Kajsa.

Lina och Kajsa, två av Stefans tre vuxna barn, som kämpat mot myndigheterna i flera år. Foto: Yvonne Åsell

En tanke som dröjer sig kvar hos syskonen – hade Stefan själv några misstankar när han låg och kämpade på sjukhuset?

– Vi har fått en stor del av förklaringen av vad det var som hände. Men kommer det att vara tillräckligt för rättssystemet? Vi förväntar oss att polis och åklagare gör allt de kan, och att det räcker för att väcka åtal, säger Lina.

Om Stefan levt idag hade han haft tre nya barnbarn.

Ett av dem, en pojke, föddes på hans födelsedag i maj 2020. Han har fått mellannamnet Stefan.

Efter reklamen visas:
SvD avslöjar: Stefan blev förgiftad

Lyssna på Dagens story

Dagens story produceras av Svenska Dagbladet och distribueras av Acast. Förutom att lyssna här på SvD.se kan du även höra podden i följande kanaler:

Hitta podcasten genom att söka efter ”Dagens story” – eller klicka på länkarna.

Frida Svensson
Frida Svensson

Undersökande reporter på Svenska Dagbladet sedan 2013. En av mina…

Läs mer om