Trafikutsläppen minskar – men inte tillräckligt

Trots ökad trafik minskade utsläppen från vägarna förra året – dock inte med i närheten så mycket som krävs för att nå klimatmålen.

Reduktionsplikten, som är en av orsakerna till det skenande bränslepriset, är en nyckel för att komma dit, enligt Trafikverket.

Sofia Eriksson/TT
Publicerad
Annons

Trafiken på de svenska vägarna ökade förra året. Personbilstrafiken gick upp med 4 procent jämfört med 2020 och den tunga lastbilstrafiken ökade med 6 procent, enligt preliminära siffror från Trafikverket.

Det ökade trycket på vägarna skulle ha motsvarat en ökning av utsläppen av växthusgaser på omkring 600 000 ton men kompenserades genom energieffektivisering, elektrifiering genom ökad nyregistrering av laddbara bilar och en ökad andel biodrivmedel. Totalt sett minskade trafikutsläppen med 0,3 procent eller 40 000 ton förra året.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons