Annons

Så tycker svenskarna om den moderna hyresrätten

Johan Tengelin, vd Magnolia Bostad.
Johan Tengelin, vd Magnolia Bostad.

Attraktiv utomhusmiljö, klimatsmart och tryggt boende samt tillgång till gym och cykelrum. Det är några av de parametrar som gör en nyproducerad hyresrätt mer attraktiv, visar en undersökning som gjorts av Novus, på uppdrag av Magnolia Bostad.

Att det råder bostadsbrist i majoriteten av Sveriges kommuner är ett faktum – och värst drabbade är centralorterna. Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad vill dra sitt strå till stacken för att råda bot på bostadsunderskottet och anser att den moderna hyresrätten är en del av lösningen. Genom en undersökning, genomförd av Novus, har de frågat svenska folket om deras syn på nyproducerade hyreslägenheter och trenden är tydlig: kraven på den moderna hyresrätten ökar.

– Drygt fyra av tio tycker att en fin utomhusmiljö gör hyresrätten mer attraktiv, säger Johan Tengelin, vd Magnolia Bostad, och fortsätter:

– Vi ser också att nya vanor, som att röra sig i naturen och ta hand om sin hälsa, samt den pågående debatten om trygghet i bostadsområden, påverkar det man förväntar sig av en nyproducerad hyresrätt.

Stora fördelar med hyresrätt

Enkäten visar att 75 procent av svenskarna är positiva till att det byggs nya hyresrätter, vilket Johan Tengelin finner oerhört glädjande. De främsta fördelarna som lyfts med en hyreslägenhet är bekvämligheten, att det ofta är problemfritt och att man slipper ta lån.

– Vi ser att den viktigaste faktorn är ekonomin där nästan sex av tio av de som i dag bor i hyresrätt lyfter fördelen med att slippa ta lån. Men, med det sagt tror jag inte på att ställa olika boendeformer mot varandra. Tvärtom tror jag på en dynamisk och levande stad med en mix av upplåtelseformer – där hyres-, bostads- och äganderätter blandas, säger Johan Tengelin.

Natur och motion på önskelistan

Utöver fin utomhusmiljö, ökad trygghet och klimatsmart boende är nära tillgång till gym och cykelrum andra krav som ställs på den moderna hyresrätten när Magnolia Bostad sammanfattar undersökningen. Att just hälsa och natur är viktiga för gemene man kan vara en effekt av pandemin, men det går inte helt att fastställa menar Johan Tengelin.

– Jag tror det är en kombination av att människor idag vill leva en alltmer hälsosam livsstil och att man under pandemin har spenderat mer tid i sin bostad och då vill ha nära till gröna områden, säger han.

Hållbarhet – en hygienfråga

Som samhällsutvecklare skapar Magnolia Bostad stadsdelar där människor trivs och har råd att bo – där just hyresrätter är en stor del. Johan Tengelin menar att bostadsförsörjningen är en hållbarhetsfråga:

– Så gott som alla våra bostäder är certifierade enligt antingen Miljöbyggnad Silver eller Svanen. Men hållbarhet handlar mer än om bara klimat och miljö för oss. Det handlar även om social hållbarhet, vilket innebär att de stadsdelar vi bygger ska vara trygga för alla, säger han och fortsätter:

– Vi tror att den moderna hyresrätten står inför ett uppsving förutsatt att bostäderna utformas utifrån de behov och värderingar som finns bland hyresgästerna idag. Vi kommer att fortsätta arbeta med hållbarhet, hälsa och trygghet.