Annons

Fastigheter centrala för en grön framtid

Att fastighetsbranschen ”grönifieras” är avgörande för framtiden. Den står för en stor energianvändning och även utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Trots att utmaningarna är många pågår det ett globalt arbete med att ta nya gröna kliv. Marita Loft, VD Storebrand Fastigheter, menar att det är ekonomiskt smart att bygga grönt.

FN har initierat flera projekt som syftar till att minska bostads- och byggbranschen inverkan på den negativa klimatutvecklingen. I dag står byggnader för nästan 40 procent av den globala energiförbrukningen.

FN har initierat flera projekt som syftar till att minska bostads- och byggbranschen inverkan på den negativa klimatutvecklingen. I dag står byggnader för nästan 40 procent av den globala energiförbrukningen.

FN har initierat flera projekt som syftar till att minska bostads- och byggbranschen inverkan på den negativa klimatutvecklingen. I dag står byggnader för nästan 40 procent av den globala energiförbrukningen.

FN har initierat flera projekt som syftar till att minska bostads- och byggbranschen inverkan på den negativa klimatutvecklingen. I dag står byggnader för nästan 40 procent av den globala energiförbrukningen.

FN har initierat flera projekt som syftar till att minska bostads- och byggbranschen inverkan på den negativa klimatutvecklingen. I dag står byggnader för nästan 40 procent av den globala energiförbrukningen.

FN har initierat flera projekt som syftar till att minska bostads- och byggbranschen inverkan på den negativa klimatutvecklingen. I dag står byggnader för nästan 40 procent av den globala energiförbrukningen.

Det är något som riskerar att bli en dyr affär, både för klimatet och fastighetsbolagen. Samtidigt har kunderna, både när det kommer till bostäder såväl som kontorsfastigheter, börjat ställa krav. Människor som bor och arbetar i fastigheter kräver i allt större utsträckning hållbara lösningar.

Marita Loft arbetar i den ständigt föränderliga fastighetsbranschen med att identifiera attraktiva och hållbara lösningar som grundar sig i de högt uppsatta klimatmålen men även kundernas efterfrågan. Storebrandkoncernen, som SPP ingår i, är medlem i UNEP Finance initiative och arbetar för att FN:s klimatmål ska nås.

Inte bara ägandet

– För oss handlar det inte enbart om att äga och bygga hållbara fastigheter, uppdraget går utanför det. Det handlar om smarta investeringar, för ekonomin så väl som klimatet.

Hon fortsätter.

– Vi har ett stort ansvar för miljö, social hållbarhet men också för att skapa ett ekonomiskt mervärde. Det många kanske inte vet är att de äger fastigheter via sina pensionssparande. Därför är det också viktigt att skapa en god avkastning genom våra investeringar och ägande av fastigheter, säger Marita Loft.

Stabil avkastning

Målet med SPPs gröna fastighetsportfölj är att den ska ge en stabil och långsiktigt god avkastning till låg risk. Alla fastigheter som SPP investerar i miljöcertifieras och använder hållbar energi i den mån det är möjligt.

– Vi erbjuder gröna hyresavtal och arbetar med ett projekt för att exempelvis visualisera hur man i en fastighet förbrukar sin energi. De flesta hyresgäster uppskattar det och vill se hur de själva kan förändra sin energiförbrukning. I dag väljer många hyresgäster att hyra lokal i en miljöcertifierad fastighet, säger Loft.

Att hyresgäster vill ha miljöcertifierade fastigheter är en naturlig effekt av svenska företags långtgående arbete med hållbarhet. Näst intill alla företag har en hållbarhetspolicy och strävar efter att applicera den i fler och fler led i sin verksamhet, menar Loft.

I de bostadsprojekt som pågår i fastighetsportföljen är målsättningen att välja lösningar för att minska användandet av bilar och därmed utsläppen som exempelvis bilpooler, laddstolpar för elbilar och cykelrum med laddstolpar för elcyklar.  Om vi inte arbetar med att hitta hållbara lösningar i stort och smått riskerar framtiden bli en väldig dyr affär för oss alla.

Vill du veta hur du kan investera dina pengar hållbart? Läs här.

Annons
Detta är en annons från SPP, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.