”Sveriges VA-nät allt mer eftersatt”

Investeringar i VA-nätet är osynliga så länge systemen fungerar, men uteblivna investeringar märks snabbt. Läckande avloppsrör gör grundvattnet hälsovådligt och otillräcklig dagvattenhantering ger upphov till översvämningar, skriver flera debattörer.

Publicerad
Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Annons

Klimatförändringar och tätare bebyggelse ställer nya och hårdare krav på vår hantering av dagvatten. Det svenska vatten- och avloppsnätet har en omsättningstakt på i snitt tvåhundra femtio år, och det börjar bli tydligt att vi inte kan blunda för problemen längre. Läckage och översvämningar orsakar inte bara materiella kostnader för miljontals kronor, de riskerar dessutom att vara direkt hälsovådliga.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons