Balder lite av Ebberöds bank

Preferensaktier är populära hos börsens fastighetsbolag, där Balder stod för den senaste emissionen. Frågan är emellertid om de är en bra affär för bolagen. Den underliggande avkastningen på fastigheterna talar ett annat språk.

Publicerad
MALIN HOELSTAD
Foto: MALIN HOELSTAD
Annons

Fastighetsbolaget Balders emission uppgick till 1152 miljoner kronor för att finansiera ett köp av bostadsfastigheter för 2 miljarder kronor. Tittar man i årsredovisningen från det förvärvade Bovista är direktavkastningen 3,5 procent medan preferensaktiernas utdelning ger 6,2 procent på emissionskursen. Bra affär för Balder, eller?

Har man en mer försiktig och konservativ inställning påminner denna affär lite om den berömda pilsnerfilmen om Ebberöds bank, där inlåningsräntan i skräddarmästarens nystartade bank uppgick till 8 procent medan utlåningsräntan var 4 procent. Det är svårt att tro att Balder kan finansiera de lån som behövdes för att finansiera hela affären på en nivå som gör att förvärvet kan ge ett positivt kassaflöde.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons