Analys

Per Lindvall:Demokratiska problem för Astra Zeneca

Per Lindvall

Problem liksom framgång har en tendens att komma i grupp. Aktiemarknadens tidigare klart lysande men numera nästan slocknade tillväxtstjärna, läkemedelsindustrin, har en rad växande problem att brottas med.

Per Lindvall
Publicerad
Annons

Det gäller exempelvis ett alltmer uttunnat flöde av nya tunga läkemedelskandidater, där Astra Zenecas tillbakadragande av strokepreparatet NXY-059 i sen forskningfas och förseningen av fas III-preparatet Cytofab, var en av de största besvikelserna när företaget presenterade sitt senaste delårsbokslut. Ett problem som förvärras av det nya tillfördet av mediciner är att många av de nuvarande storsäljarnas patent är på väg att löpa ut.

Bara nästa år beräknas läkemedel med en försäljning på motsvarande 75 miljarder kronor förlora sina patent, vilket väntas leda till att läkemedelsmarknadens tillväxt blir den lägsta på tio år. En annan länk i denna problemkedja är den ökade konkurrensen från läkemedelskopior, så kallad generika.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons