Svårt veta vad personalansvar innebär

I nästan alla annonser där chefer söks står det att arbetet innebär personalansvar. Men vad det faktiskt betyder är det sällan någon som berättar.

Publicerad
Annons

I grunden är det arbetsgivaren som har ansvaret, men som chef fungerar du som arbetsgivarens förlängda arm, därmed flyttas vissa ansvarsfrågor över på chefen.
Chefens personalansvar kan delas in i två områden:
• Det som styrs av lagar och avtal.
• Det som förväntas av dig i rollen som personalansvarig chef.
Som arbetsgivarens förlängda arm kan du även bli straffskyldig om du anses ha misskött ditt ansvar enligt arbetsmiljölagens föreskrifter.

I medelstora och stora företag delar chefen ansvaret i vissa frågor med personalavdelningen, exempelvis vid rekrytering. Det kan finnas en personalpolicy som grund för arbetet, en mall för hur annonser ska se ut, regler om presumtiva medarbetare ska testas, och fastställda lönenivåer.
Klargör vem som ansvarar för vad, hur rollfördelningen ser ut. Du kan få många råd och mycket stöd från en personalavdelnings experter om du har tillgång till en sådan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons