ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Förläng skolplikten från tre års ålder”

Obligatorisk skola från tre års ålder med fokus på barns språkliga utveckling skulle bidra till att förbättra utgångsläget vid skolstart för barn från mindre gynnade socioekonomiska förhållanden. Det skriver Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik med 40 års forskarerfarenhet.

Publicerad

Resultaten i centrala skolämnen som matematik och svenska har stadigt försämrats under 2000-talet. Svenska femtonåringar uppvisar alarmerande dåliga resultat i Pisa-undersökningarna både i internationell jämförelse och sett över de senaste femton åren.

Laddar…