Per Widén:Tystnad råder om den svenska imperialismen

De historiska museernas framställning av Sverige rymmer nästan inga spår av stormaktstiden. I stället frammanas en falsk bild av vårt land som en neutral och fredlig småstat även i det förflutna.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Som få andra medier kan museer genom sina samlingar hävda att den historia de berättar är autentisk och riktig. Som populärhistoriska förmedlare har de i kraft av dessa anspråk en stark ställning i skapandet av det allmänna historiemedvetandet. Under lång tid har det därför diskuterats vilken bild av historien som visas på svenska museer, vad som tas med och vad som lämnas utanför, och många luckor och skevheter har täppts till och rätats ut de senaste decennierna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons