Bångstyriga barn utmanar genuspedagogik

VÄLJA LEK Klara Dolk studerade det genuspedagogiska arbetet på en förskola under ett år. Ju fler observationer hon gjorde, desto mer började hon fundera över varför barnen satte sig på tvären mot metoderna.

Anna Asker
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Genuspedagogik har fått stor spridning i förskolan. Klara Dolk ville studera närmare hur den fungerar i praktiken. I arbetet med sin avhandling ”Bångstyriga barn – Makt, normer och delaktighet i förskolan” gjorde hon observationer på en förskola i Stockholms innerstad under ett år. Klara Dolk var engagerad i genusfrågor, höll föreläsningar och ledde ett genusnätverk. Men när hon som forskare fick möjlighet att stå vid sidan av och observera blev hon tveksam till metoder hon själv tidigare hade rekommenderat.

”Valstunden” är en sådan metod. Den är en populär metod på förskolor för att få flickor och pojkar att leka mer över ålders- och könsgränser, bryta stereotypa könsmönster i val av lek och inte snegla på vad kompisarna väljer. Barnen fick välja mellan olika aktivitetskort, till exempel pussel, pärlor eller tågbana. Bara ett visst antal barn fick välja samma aktivitet och de som valde sist fick ta den aktivitet som blev över.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons