Kvinnor rör sig mer

Högutbildade kvinnor bryter könsmönstren på arbetsmarknaden. Kvinnor väljer tidigare mansdominerade akademikeryrken. Men också bland tidigare kvinnodominerade yrken finns det fler män än tidigare. I låglöneyrken som vårdbiträde och städare jobbar fler män - sannolikt handlar det om män med invandrarbakgrund, enligt en rapport från Arbetslivsinstitutet. Men fortfarande är det kvinnorna som oftare väljer otraditionella yrken.

Anna Danielsson
Publicerad
Annons

När kvinnors och mäns rörlighet på arbetsmarknaden studeras utifrån ett könsperspektiv framträder nya mönster. Kvinnors rörlighet är större än männens. Inte enbart för att de oftare väljer mansdominerade yrken än män väljer kvinnodominerade. Unga kvinnor flyttar också oftare än unga män och arbetslösa kvinnor flyttar oftare än män, enligt en uppsats i tidskriften Arbetsmarknad och arbetsliv.

På en punkt är dock männens rörlighet högre än kvinnornas. De pendlar mer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons