Lite paranoia om paralegal

Publicerad
Annons

SPRÅKSPALTEN| Söndag 23 maj

Jag avslutade min förra språkspalt med att efterlysa ett lämpligt svenskt uttryck för
paralegal. Ordet förekommer i juridiska sammanhang och är en benämning för personer som på exempelvis ett advokatkontor får biträda i vissa juridiska ärenden utan att ha (fullständig) juridisk utbildning.
Språkspaltens läsare har kommit med många förslag, och de flesta går ut på att det nog vore lämpligt att även i fortsättningen utnyttja den grekiska förleden
para-, men i kombination med ett mer svenskklingande ord än det engelska
legal. Många uppfattar ordet
jurist som ett självklart val i detta sammanhang. Parajurist anses kunna vara en bra benämning på en person som bedriver parajuridisk verksamhet…
Ett vägande skäl för ett bibehållande av
para- (‘bredvid, vid sidan av‘) är att det redan finns ett par liknande övergripande yrkesbenämningar i svenskan.
Vi talar om
paramilitär och avser då enligt NEO
(Nationalencyklopedins ordbok) personer ”som ersätter eller kompletterar reguljär militär enhet”. Paramilitären kan exempelvis utgöras av milis eller polisstyrka. Vi talar också om personer som är engagerade i paramedicinsk verksamhet (
paramedics på engelska) och tänker då på exempelvis ambulanspersonal som tar hand om patienter utan att vara läkarutbildade.
Ordet
paramedicinsk i den här betydelsen finns ännu inte i ordboken och inte heller
paramedicinare. Men Jan Rosengren skriver och berättar att orden existerar i EU-sammanhang. Inom yrkesgruppen ”paramedicin” listas här yrken som psykolog, sjukgymnast och dietist. Dessa är enligt EU-lagstiftningen utövare av ”paramedicinsk verksamhet”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons