”Hjälp unga att hantera sina uppkopplade liv”

I arbetet med barn och ungdomar har vi sett en förändring i barn och ungas livsstil parallellt med att myndigheter rapporterar om ökande psykisk ohälsa. Fler söker hjälp på grund av nedstämdhet och även fysiska problem som kan relateras till en försämrad livsstil, skriver barn- och ungdomsläkare Åse Victorin Cederquist och sömn- och stresspedagogen Anna Nygren.

Publicerad
Annons

Våra ungdomar mår inte bra. Stress, sömnbrist och ständig digital uppkoppling bidrar till att den psykiska ohälsan hos unga i dag är större än någonsin. Kunskapen om hjärnans och kroppens behov är generellt dålig och många föräldrar förstår inte att ta sitt ansvar som gränssättare och vägledare för sina barn. Utbilda föräldrarna och ge lärarna ett pedagogiskt verktyg om livsstilsfrågor så att unga får hjälp att hantera sitt uppkopplade liv. Annars riskerar dagens ungdomar att bli en förlorad generation.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons