Universitetet måste ge själslig utveckling

Den sista dimensionen i triaden tanke, själ och kropp är det som nästan lämnas helt utan vikt inom högre utbildning i Sverige, nämligen det kroppsliga. På många anglosaxiska universitet är idrottskulturen något som betraktas som en självklar del av högre utbildning.
Den sista dimensionen i triaden tanke, själ och kropp är det som nästan lämnas helt utan vikt inom högre utbildning i Sverige, nämligen det kroppsliga. På många anglosaxiska universitet är idrottskulturen något som betraktas som en självklar del av högre utbildning. Foto: Alamy Ill: Jennifer Dysell

I den svenska utbildningstraditionen tycks kroppen, själen och tanken ha skiljts från varandra. Vi har allt att vinna på att återigen låta kroppen ta plats i utbildningen, skriver Lars Strannegård. Del 2 av 8.

SvD
Publicerad
Annons

Utbildning ska betraktas som en upplevelse. Inte som i ett »event«, utan som en händelsekedja som rör om i själen. Men om utbildning ska resultera i en omrörd själ, måste det till fler inslag än vad den traditionella undervisningen i Sverige brukar erbjuda. Det måste till en treenighet som inbegriper tanken, själen och kroppen. Tanken är det uppenbara och centrala i alla utbildningssystem. Skolning handlar i de flestas föreställningsvärldar om kunskaper, att memorera fakta och förstå samband. Det är en rakt igenom kognitiv process. Ingen utbildning utan det intellektuella arbetet. Kunskaper går att tentera och redovisa på ett mätbart sätt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons