Asylsökande kan mista rätt att köra bil

Vägverket ser över olycksstatistiken för invandrare. Asylsökande i Sverige kan förlora rätten att köra på sitt gamla körkort från hemlandet. Enligt Vägverket finns indikationer på att invandrare oftare är inblandade i trafikolyckor än infödda svenskar.

Publicerad
Annons

En särskild arbetsgrupp på Vägverket ska nu se över informationen till vissa invandrargrupper och om det behövs nya regler på ett antal områden. En fråga som bland annat kommer att granskas är rätten för utländska medborgare att använda körkort från hemlandet under den första tiden i Sverige.
– Det är inte säkert att detta är ett stort problem. Särskilt bland asylsökande är det få som har tillgång till bil. Men många i den här gruppen har otillräckliga kunskaper för att köra på svenska vägar, inte minst under vintertid, säger Haval Davoody, samordnare för projektet på Vägverket i Borlänge.

Han är medveten om det problematiska i att bunta ihop människor från hela världen, med mycket olika erfarenheter och utbildningsnivå, i samma grupp. Men menar att det inte finns så många andra sätt att gå tillväga.
Tidigare undersökningar från Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, visar också att förare med ursprung i Mellanöstern och Afrika löper mångdubbel risk att råka ut för trafikolyckor jämfört med svenskar som är födda här. Statistiken gäller olyckor i Sverige under 1998, men Haval Davoody tror inte att situationen har förändrats så mycket sedan dess.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons