Fet mage ökar risk att dö tidigt

Ett stort midjemått kan fördubbla risken att dö en för tidig död. Den slutsatsen drar nu forskare efter att ha undersökt 350000 européer. Resultaten pekar ut midjan och bukfetma som hälsorisker även hos dem som är normalviktiga.

Inger Atterstam
Publicerad
Annons

I den intensiva debatten om effekterna av fetmaepidemin har just bukfetma av många misstänkts för att vara speciellt ödesdiger ur hälsosynpunkt, framför allt ökar risken för typ 2-diabetes och hjärtsjukdomar.

Personer med stor mage har både ökade mängder av fett under huden men också av det som kallas visceralt fett, det vill säga fettinlagringar runt alla inre organ i buken som lever, njurar och bukspottkörtel.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons