Analys

Elisabet Andersson:Måste-projekt med flera frågetecken

Elisabet Andersson

Slussenanläggningen är en 80-åring som inte kan renoveras, enligt den granskningsrapport som presenterades på måndagen. Projekt Nya Slussen är därför ett ”måste-projekt. Men det är samtidigt ett ”måste-projekt” som innehåller en hel del frågetecken.

Elisabet Andersson
Publicerad
Annons

Frågorna gäller inte minst kostnader, tidsplan och lösningen för bussresenärer från Nacka-Värmdö. Frågorna handlar också om vad Stockholms stad vill med den planerade nybyggnationen på Slussen, utöver att husen ska generera exploateringsintäkter.

Expertgruppen, som tillsatts av den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus, har granskat det Slussenprojekt som drevs av alliansen i Stockholms stad. Expertgruppen skriver att projektet ”i huvudsak vilar på rättvisande underlag och rimliga bedömningar”. Men kostnaderna har ökat, och projektet har förändrats på ett sätt som gör att det måste tillbaka till kommunfullmäktige för nytt beslut - ja, av allt att döma borde alliansen redan ha fört det tillbaka dit, enligt granskningsgruppen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons