En politisk skuggboxare

Richard Swartz
Publicerad
Annons

Jörg Haider var en stor politisk begåvning, på sin tid uppmärksammad redan av den legendariske Bruno Kreisky. Till Kreiskys och andra ledande österrikiska efterkrigspolitikers besvikelse valde den unge Haider att göra karriär i det lilla FPÖ – efter 1945 reservoar för alltsedan dess hemlösa nazistsympatisörer, för så kallade ”tysknationella” som aldrig förlikat sig med det mångkulturella arvet efter Habsburg samt för en del tvättäkta liberaler.

Varför egentligen? Till en del hade det säkert med Haiders familjebakgrund att göra. Den var präglad av sympatier för Hitlers Tyskland; själv var han en mycket förmögen man efter att ha ärvt stora landområden i Kärnten som mer eller mindre konfiskerats från judiska utvandrare efter att Hitler marscherat in i Österrike. Om detta talade han högst ogärna. Men vad som i Tyskland skulle ha gjort en politisk bana omöjlig var inget hinder i Österrike.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons