Tvååringar nya riskgruppen

Även barn under tre år kommer nu att massvaccineras mot svininfluensa. Inom en vecka väntas Läkemedelsverket göra en omprövning av gällande regler på området. Det innebär sannolikt att alla barn mellan sex månader och tre år kommer att ingå i den allmänna vaccineringen mot svininfluensa.

Anna-Lena Haverdahl
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Hittills har föräldrar med barn under tre år avråtts från vaccinering med hänvisning till att det saknats kunskap om biverkningar i denna grupp. Bara barn som tillhört någon av de medicinska riskgrupperna har rekommenderats att vaccinera sig. Nu visar preliminära data från den första vaccinstudien på 50-talet barn i denna åldersgrupp att biverkningsrisken inte är högre här än i andra grupper.

– Data från den första studien ser helt OK ut. Vi inväntar nu resultatet från den andra studien där barnen utsatts för ytterligare en vaccindos. Men allt talar för att vi inom en mycket snar framtid omprövar våra nationella rekommendationer och inkluderar även denna grupp i massvaccineringarna mot svininfluensa, säger professor Jan Liliemark på Läkemedelsverket.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons