Återta kommandot över ditt jobb

Många böcker handlar om chefskap, men nästan inget om medarbetarskap, ansåg Christer Ackerman och skrev boken Chefen och medarbetaren. Ansvar från båda håll är kärnan i budskapet.

Ylva Edenhall
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det är en bok med två framsidor. Den handlar om arbetslivet och kan läsas av alla, oavsett om man är chef eller inte chef. Från den ena sidan handlar den om chefen och medarbetaren. Om man vänder på boken så har man en annan bok, som i första hand vänder sig till medarbetaren och som handlar om medarbetaren och chefen. Christer Ackerman har många års erfarenhet av att vara chef, och han började fundera över vad en bra medarbetare är.

–Det finns hyllmeter av litteratur kring chefskap men nästan inget om medarbetarskap, säger han. Jag hade sett att man satsade ensidigt på chefsutveckling, men jag ville jobba med medarbetarskap. Det finns inget ledarskap utan medarbetare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons