Bildförbudet utan stöd i Koranen

Det finns inget enhetligt förbud inom islam mot att avbilda människor, vilket ofta hävdas i debatten om de danska Muhammedteckningarna. Vad som kanaliseras i protesterna mot publiceringen är politiska åsikter rörande regionala förhållanden.

Publicerad
Muhammeds himmelsfärd, illustration från 1539-43 (beskuren).

Muhammeds himmelsfärd, illustration från 1539-43 (beskuren).

Annons

Med tanke på all uppståndelse kring de bilder av islams profet Muhammed som Jyllands-Posten publicerat kan det vara värt att uppmärksamma bildförbudets historia och tolkningar av det fram till i dag. Många uttalar sig om en företeelse inom islam som om den vore helt oproblematisk ur islamisk teologisk synpunkt. Alla muslimer påstås omfatta ett bildförbud och inga reflektioner görs kring bildförbudet i relation till tid och plats, eller till olika muslimska tolkningstraditioner.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons