Skolforskare: Vi vet inte hur datorer ska användas

Inte heller problemlösning är svenska elever bra på, visar senaste Pisa-resultaten.

”Dystert”, säger skolforskaren Magnus Oskarsson, som menar att resultatet hänger ihop med att svenska elever presterar lågt också i traditionella kunskapsmätningar och läsförståelse.

Karin Thurfjell
Publicerad
Annons

I höstas visade Pisa-undersökningen, som var tredje år mäter kunskap hos 15-åringar i olika länder, att svenska elever blivit sämre på läsförståelse, matematik och naturvetenskap sedan 2009 och att Sverige genomgående ligger under snittet för OECD-länderna.

I dag presenterades fler resultat från samma mättillfälle, som visar att svenska elever presterade under snittet också när det gäller problemlösning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons