Döden har många namn

Publicerad
Annons

Dagens språkspaltsfrågor handlar på ett eller annat sätt om döden. Den första kommer från Axel Th Carlander som undrar över ordet
kvarleva. Han har läst på nätet att man "har hittat mänskliga
kvarlevor från Columbia" och menar att ordet kvarleva rimligen måste betyda något som lever kvar och att det därför snarare är "rester" av besättningen på rymdfärjan från Columbia som man hittat. Men
kvarleva betyder inte det som lever kvar, utan det som lämnats kvar. Synonymer till ordet kvarleva är alltså "lämning" eller "återstod" och ordets ursprung är det fornsvenska ordet "leva" som betyder "lämna" precis som isländskans "leifa" och engelskans "leave". Så de "levor" som talas om i
kvarlevor är just "lämningar".

Tidigare talade man också om efterlevande som de kvarlevda. Lasse Lucidor skriver 1672 om de "Kuarlefwde Barnens Sorge-suck". När villkoren för änkor till präster och diakoner diskuterades 1635 kallades dessa för de "Qwarleffda". Och ett ännu tydligare exempel finns i ett av Linnés brev från 1748. Där
kan man hitta kommentaren att inga brev "finnes bland quarlefda på Posten". Denna kommentar påminner oss om hur gammal en institution som Posten är. Exemplen från Lasse Lucidor och Linné påminner oss också om hur relativt ung en språkvårdsinsats som rättstavningen är. Det är många som just nu klagar både på posten och på rättstavningen.
I ett längre perspektiv måste man nog konstatera att det gått framåt med rättstavningen men bakåt med posten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons