Björn Kohlström:Svaga tankar Dickinsons styrka

När Jed Deppman läser Emily Dickinsons poesi finner han ett språk som utmanar tankarnas gång och som i sin form skapar en dialog med läsaren. Dikterna förblir prövande och sanningen sned, på ett sätt som föregriper våra dagars filosofi.

Björn Kohlström
Publicerad
Annons

Den amerikanske 1800-talsfilosofen Ralph Waldo Emerson menade att det är något ytterst speciellt som sker med oss när vi läser poesi från gångna tider; det är ett dubbelt perspektiv som öppnar sig, när vi möter ett då och ett nu simultant, där den ursprungliga rösten måste abstraheras från det förgångna, och vi ställs inför dess oförställda kraft, oberörd av tidens härjningar. Det är en läsning som vistas i det sköra.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons