”Bättre skola kräver mer än kontroll”

Om rektorer inte lyckas fullt ut med skolresultaten pekar staten finger åt dem i stället för att gemensamt arbeta fram förbättringar. Det krävs en annan strategi för att förbättra skolan, skriver Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Publicerad
Annons

Att vara skolledare är att ha ett av Sveriges viktigaste jobb. Det finns knappast någon annan chefsposition i samhället i dag där man får ett sådant direkt inflytande över kommande generationers – och därmed även samhällets – framtid. Detta ställer krav på skolledarna, men också på att de har bra arbetsvillkor och ett tillräckligt stort inflytande över hur resurserna används för att kunna axla och utföra sitt uppdrag. Det är också viktigt att en skolas ledningsorganisation är tillräckligt stabil över tid.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons