Storleken kan bli jättarnas fall

Är storlek bara en fördel i näringslivet? Eller är det snarare ett tecken på att företaget blivit en dinosaurie, som snart kommer att attackeras av andra, snabbare och smartare företag? I en ny serie granskar SvD Näringsliv världens största företag.

Publicerad
AFP/AP
Foto: AFP/AP
Annons

Till att börja med är frågan om vilka företag som är störst inte enkel att besvara, eftersom det finns flera olika sätt att mäta storleken.

Handlar det om att ha det högsta marknadsvärdet? Flest anställda? Störst omsättning eller vinst? Eller handlar det om hur stora tillgångar företaget har?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons