ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Ska jordens länder bli ense till slut?

Idag börjar FN:s stora klimatmöte på Bali och det pågår till och med den 14 december. SvD:s snabbguide berättar vad det handlar om.

Susanna Baltscheffsky
Publicerad
Annons

Vad går FN:s klimatmöte på Bali ut på?

Det övergripande målet är att spika de byggstenar som ska ingå i nästa internationella, bindande klimatavtal som ska ersätta Kyotoprotokollet år 2012 samt en tidtabell och plan för att hinna färdigt till 2009. Bland annat ska frågan om hur stora utsläppsminskningar som krävs av i-länderna ingå i diskussionerna på Bali. Även pengar för att skydda de mest sårbara samhällena kommer upp, liksom hur utsläppen kan minskas, exempelvis koldioxidavskiljning och lagring och utsläppshandel.

Laddar…