Kommentar

Niklas Wiklund:Vårt agerande nu avgör vilken hjälp vi får

Niklas Wiklund
Foto: Lars Pehrson
Publicerad
Annons

Sverige står just nu inför ett säkerhetspolitiskt dilemma där vår uttalade solidaritetsförklaring kommer att sättas på prov. Efter terrorattentaten i Paris begärde Frankrike hjälp av övriga EU-länder enligt Lissabonfördragets artikel 42.7. Extra intressant i detta sammanhang är att Sverige har utfärdat mer långtgående löften om stöd till andra än vad artikeln statuerar.

I vår egen solidaritetsförklaring har vi nämligen lovat att "Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd." Nu återstår således att se huruvida det finns något substantiellt innehåll bakom dessa löften, eller om det enbart visar sig vara fina ord på ett papper?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons