”Stöd för återgång till arbetslivet”

Under 2010 når 50000 människor den bortre gränsen för sjukpenning. Nu redogör bland andra socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrsson och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för regeringens åtgärdspaket som ska underlätta för långtidssjukskrivna att återvända till arbetsmarknaden.

Publicerad
Annons

Regeringens utmaning har allt sedan vi tillträdde varit att bryta utanförskapet för grupper med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden. Vi har konsekvent arbetat för att steget in på arbetsmarknaden ska vara lättare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons